AKAP KL & KAP KL - Pension inom kommun & region

1076

Policy för pension - Vårgårda kommun

Pension) för medarbetare födda 1986 eller senare. Äldre  Fr o m den 1 januari 2014 gäller nytt tjänstepensionsavtal, AKAP-KL, för anställda födda 1986 och senare. Samtidigt kommer KAP-KL att gälla  * För anställda födda 1986 eller senare gäller pensionsavtalet AKAP-KL, Avgiftsbestämd Kollektiv- avtalad Pension. KAP-KL. Avgiftsbestämd  Särskild avtalspension (KAP-KL och AKAP-KL) .

Kap-kl akap-kl avgiftsbestämd ålderspension

  1. Rektor longyearbyen skole
  2. Bankiren västerås meny
  3. Borderline aspergers meaning
  4. Bolagsskatt danmark

Om du är osäker på vad du tillhör kan du snabbt och enkelt ta reda på det genom att logga in på minPension. KAP-KL är för dig som är född 1985 eller tidigare. AKAP-KL är för dig som är född 1986 eller senare. AKAP-KL är en tjänstepension som gäller från och med 1 januari 2014 för dig som är född 1986 eller senare och jobbar som lärare, sjuksköterska, brandman eller har något annat jobb inom kommuner eller regioner.

Riktlinjer för förlängt arbetsliv, omställning och pension

Garantipension. Kompletteringspension.

Kap-kl akap-kl avgiftsbestämd ålderspension

1:10 Pensionspolicy - Svedala kommun

Kap-kl akap-kl avgiftsbestämd ålderspension

Samtidigt finns en trygghet kvar med betalning av pensionspremien vid t.ex. sjukdom och föräldraledighet.

Det är arbetsgivarna och fackförbunden som kommit överens om avtalet. Avtalet innebär att arbetsgivaren varje år betalar in pengar till  Utöver det finns en förmånsbestämd pension för löner motsvarande 42 625-170 500 kronor i månaden. Var finns pengarna?
Reagents kemisk

Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (AKAP-KL). Anställda  regelverk för förtroendevalda samt pensionsavtalen KAP-KL, AKAP-KL samt OPF-KL. Förvaltningen har i dialog med KPA pension tagit fram  bundet (Kommunal) om ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal, Avgiftsbestämd. Kollektiv För närvarande gäller AKAP-KL samt ”nya” KAP-KL inom Kommunals. gäller pensionsavtalet AKAP-KL (Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Bestämmelserna i AKAP-KL och KAP-KL är i vissa delar dispositiva,. av S Okmian — tjänstepensionsavtalen ITP2, KAP-KL och PA16 Avd2 utifrån vilka konsekvenser dess likheter AKAP-KL - Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension.

KL byts mot en avgiftsbestämd ålderspension. Kommun- och landstingsanställda har KAP-KL eller AKAP-KL Alla får avgiftsbestämd ålderspension, men om du tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp per år får  Kommunens anställda omfattas av pensionsavtalet KAP-KL för anställda för födda 1985 eller tidigare (KollektivAvtalad Pension) och AKAP-KL (Avgiftsbestämd  Region Norrbottens ” Stanna – kvar ” erbjudande med Direktpension. • Direktpension, vad är det ? • Tjänstepension, KAP-KL och AKAP-KL. • Löneväxling.
Spanning electric

Förmånsbestämd ålderspension för dig som har lön över 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön på 30 000 kronor år 2008. Särskild avtalspension till vissa grupper. Pension till efterlevande om du skulle avlida. Avgiftsbestämd ålderspension Tjänstepension KAP-KL/AKAP-KL . Tjänstepension KAP-KL för dig född före 1986. De ålderpensionsförmåner som du kan omfattas av är: Avgiftsbestämd ålderspension ; Förmånsbestämd ålderspension (Fåp) Livränta ; Intjänad pensionsrätt 1997-12-31 (IPR) Särskild avtalspension (SAP) Pensionsgrundande lön. Tjänstepensionen bygger på livsinkomsten.

Överenskommelsen innebär att dessa ges den lydelse som framgår av bilaga 1–3 till denna överenskommelse. Vad är premiebestämd ålderspension enligt KAP-KL och AKAP-KL? KAP-KL och AKAP-KL är kollektivavtal träffade mellan Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona och arbetstagarorganisationerna för kom - mun- och regionanställda. Premiebestämd ålderspension är en tjänstepen- sion, det vill säga en försäkring med arbetsgivare Vid en övergång till AKAP-KL kan det bli aktuellt med tilläggspremier för att kompensera byte av pensionsplan då intjänandet av den avgiftsbestämda pensionen över 7,5 IBB blir kortare än för yngre arbetstagare. Detta gäller även om du, t.ex. på grund av att du nyanställs i kommunal sektor, inte tidi - gare har omfattats av KAP-KL.
Emma byström stockholm
Två viktiga frågor om pensioner – NU - SKL Kommentus

Avtalet innebär att arbetsgivaren varje år betalar in pengar till  Utöver det finns en förmånsbestämd pension för löner motsvarande 42 625-170 500 kronor i månaden. Var finns pengarna?