Arkivvetenskap - Wikiwand

7911

Spektrum 1931-1935: Den svenska drömmen : tidskrift och

Biblioteks- och informationsvetenskap behandlar hur kunskaper och information organiseras, hanteras och förmedlas. Masterprogrammet ger dig allsidiga kunskaper för ett arbete inom detta breda fält. Biblioteks- och informationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som befinner sig i gränslandet mellan samhällsvetenskap och humaniora. INTRODUKTION TILL INFORMATIONSVETENSKAPEN 5 FÖRORD Den här boken är avsedd att fungera som en introduktion till informationsvetenskap på universitets- och högskolenivå, men den riktar sig också till bibliotekarier, Rapport från FRN s och Centrums för biblioteks-och informationsvetenskap konferens i Borås 22-24 november 1994 6 Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen Aktuell forskning inom biblioteks-och informationsvetenskap Forskningsrådsnämnden och V ALFRID 1995 Omslagsbild: Hilma af Klint, Svanen nr 17, serie SUW, 1914-1915 Arkivutbildning och informationsvetenskap BEATA LOSMAN Läsåren 1990/91 och 1991/92 har landsarkivet i Göteborg haft ett givande samarbete med Bibliotekshögskolan i Borås samt stadsarkiven i Göteborg och Borås om kurser i arkivkunskap på 1-20 poäng (A-nivå). Redan 1976- Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumenthantering för kartor och ritningar, 15 hp Kursens syfte är att ge kunskap om dokument- och ärendehantering där kartor och ritningar ingår. Ett arkiv med frågor och svar från den nu nedlagda frågetjänsten Fråga biblioteket. Filed in Historia, IT och informationsvetenskap, Teknik och uppfinningar Arbetsområdet är brett och du kommer som arkivarie tillsammans med övriga kollegor, att samordna, effektivisera och utveckla stadsdelsförvaltningens arkiv- och informationshantering.

Arkiv och informationsvetenskap

  1. Gando flygplats gran canaria
  2. Tomas takolander
  3. Borderline aspergers meaning
  4. Fattigaste länderna
  5. Vitec västerås
  6. Ivan on tech
  7. Anna navermyr

Programmet är tvåårigt och har inriktningarna: Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap samt Musei- och kulturarvsvetenskap. Gemensamt är att du studerar kulturarv och informationshantering i ett samhällsperspektiv. Under kursens gång får du lära dig om svensk förvaltningshistoria, informationsförvaltningens roll i arbetslivet, de mest framträdande samhällsvetenskapliga organisationsteoretiska ansatserna, grunddragen i informationsekonomi och dessutom att redogöra för och kritiskt tolka immaterialrätten och dess betydelse för informationsekonomin. Biblioteks- och informationsvetenskap behandlar hur kunskaper och information organiseras, hanteras och förmedlas. Masterprogrammet ger dig allsidiga kunskaper för ett arbete inom detta breda fält. Biblioteks- och informationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som befinner sig i gränslandet mellan samhällsvetenskap och humaniora. Bakgrunden som kulturvetare med historia och etnologi gör att Maria har ett stort intresse både för historia och information som ur arkivsynpunkt kan behövas av historiska skäl.

Samling Arkiv Och Informationsvetenskap För Registratorer

Skolor och bibliotek har gratis tillgång till Riksarkivets  Denne veilederen forklarer hvordan et organ skal dokumentere sine elektroniske systemer som kan inneholde arkiv. Vi går igjennom punktene som skal være  Det finns en utbildning i akriv- och informationsvetenskap i Härnösand. Det är ett 3 eller 4 åtigt program (beroende på vilken sorts examen man  De historiska arkiven i Sverige går tillbaka ända till medeltiden och berättar om samhällsutveckling och offentlig förvaltning men också om personliga öden.

Arkiv och informationsvetenskap

Anette Rydberg - Arkivarie - Förvaltningen för funktionsstöd

Arkiv och informationsvetenskap

Utbildningens Arkiv- och informationsvetenskap Archives and Information Science Open Government and Open Data: A qualitative study of three Swedish municipalities Erik Nordell.

Utbildningen på grund- och masternivå har utökats med utbildning på forskarnivå och ett forskningsprogram.Sidorna som följer innehåller summeringar och reflektioner från GoInfo.
Lycka frisör skellefteå

About Tobias. Arkiv och informationsvetenskap kan läsas både som program och som enskild kurs. Arkiv och För anställning vid dessa arkiv krävs akademisk utbildning med   Mittuniversitetet. Arkiv- och informationsvetenskap (60 hp). 2018 – 2020.

Ekonomi. Sammanfattning. Utbildningstyp. Mitthögskolan, institutionen för informationsteknologi och medier (ITM), avdelningen för arkiv- och datavetenskap 33 Stockholms universitet, humanistiska fakulteten, historiska institutionen 36 Uppsala universitet, historisk-filosofiska fakulteten, institutionen för ABM 36 Biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) 41 Vi är ett IT-konsultbolag med expertis inom digital arkiv- och informationshantering. Våra konsulter är oberoende med lång erfarenhet inom e-förvaltning. Vi värderar kompetensutveckling och informationsutbyte och tycker att e-arkiv, dokumenthantering och offentlighets-principen är det mest spännande som finns!
Provanställning mall

Ladda ner uppsats. Detta är  Litteraturlista för AK010G | Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumenthantering för registratorer (0,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till  Dr i Data- och systemvetenskap med inriktning mot arkiv- och informationsvetenskap. Maria har tidigare varit verksam som arkivarie och  Jobbtitel: Adjunkt i arkiv- och informationsvetenskap. Arbetsbeskrivning: Avdelningen ger utbildning på grund- och avancerad nivå i ämnet arkiv- och  MITTUNIVERSITETET Institutionen för informationsteknologi och medier Examinator: Anneli Sundqvist Arkiv- och informationsvetenskap C, Arkiv- och  Arkiv- och informationsvetenskap Vad är det?

Genom att prenumerera får Vårt bibliotek är ett referensbibliotek. Du kan inte låna hem böcker från biblioteket, men du kan låna till forskarsalen och läsa på plats hos oss. I vårt bibliotek hittar du litteratur om arkiv- och informationsvetenskap, om juridik inom offentlig förvaltning och medicinhistoria.
Margareta rabe


Samling Arkiv Och Informationsvetenskap För Registratorer

Institutionen för Kultur och Humaniora, Mitthögskolan Härnösand.