Demokrati på arbetsplatsen lagen.nu

4590

FESTSKRIFT TILL ÖRJAN EDSTRÖM - DiVA

§ 3-2 Fredsplikt Hovedavtalen er første del av de overenskomster eller andre tariffavtaler som blir opprettet mellom de organisasjoner som er nevnt i § 1 og deres medlemmer.Med “virksomhet” forstås i denne hovedavtalen enhver juridisk person som et aksjeselskap, en stiftelse, et statsforetak, et helseforetak eller et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, eller lignende enheter. kan hovedorganisasjonene bli enige om at hovedavtalen (YS-Virke) skal erstatte denne fra et tidspunkt før tariffavtalen er brakt til utløp. §2-10 BEDRIFTER SOM TRER UT AV VIRKE Dersom en tariffbundet bedrift trer ut av Virke i tariffperioden skal Virke varsle angjeldende forbund om uttredelsen og tidspunktet for den så snart som mulig. Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF). Denne hovedavtalen gjelder for samtlige avtaleforhold MEF har med de forskjellige LO forbund.

Fredsplikt hovedavtalen

  1. Försäkringskassan offentliga uppgifter
  2. Barnskötare lön haninge kommun
  3. Sveriges monarki historia

§ 8. Fredsplikt § 9. Erstatningsansvar for brudd på tariffavtale mv. § 10. Fastsettelse av erstatning for brudd på tariffavtale mv.

FACKLIGA STRATEGIER FöR ATT MöTA GLOBALISERING OCH

Med “virksomhet” forstås i denne hovedavtalen enhver juridisk person som et aksjeselskap, en stiftelse, et statsforetak eller et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter eller lignende enheter. Hovedavtalen gjelder mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med samtlige landsforeninger, og enkeltbedrifter og Landsorganisasjonen i Norge (LO) med samtlige forbund og klubber/avdelinger. Partsforholdet i de enkelte tariffavtalene blir ikke berørt eller endret på noen måte ved Hovedavtalen.

Fredsplikt hovedavtalen

Företags kapitalstruktur och facklig styrka: en nordisk - Helda

Fredsplikt hovedavtalen

Plikt att avstå från stridsåtgärder. Kollektivavtalet syftar till arbetsfred.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria.
Psykiatriker lund privat

Kap. III Konflikter. Kap. IV Særavtaler. Kap. V. Tillitsvalgte, valg og antall. Kap. VI Arbeidsgivers og  30. okt 2014 Den såkalte «fredsplikten» er grunnleggende regulert i arbeidstvistloven § 8.

Hovedavtalen LO–NHO 2018-2021. Tilbake til LO.no. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen Skjul. Tilbake til dokumentet Søk. Innholdsfortegnelse {{part.Heading}} Hovedavtalen fastslår at fagorganisasjonen beholder retten til å anvende den kollektive oppsigelse. Høiesterettsdommen av 1934 er således satt ut av kraft.
Svea vaccin orebro

§ 1-2 VARIGHET Denne avtalen, som trer i kraft 1. januar 2018, gjelder til 31. desember 2021 og videre 2 - to - år av gangen Fredsplikt går före själva avtalet. Så tolkar lagerarbetaren Patrik Olofsson på Lagena beskedet om att Handels skrivit på ett avtal bakom ryggen på den lokala fackklubben. ”Så här gör vi alltid”, säger avtalssekreterare John Haataja.

Hamnarbetarförbundet kan tänka sig att teckna ett likalydande kollektivavtal med fredsplikt med Sveriges Hamnar. Det meddelades på en presskonferens i dag på eftermiddagen i Göteborgs hamn.
A coaching
Samhällsfarliga konflikter

2. Den første hovedavtalen. Den første hovedavtalen som ble inngått i 1935 besto i all hovedsak av forhandlingsbestemmelser – det vi i dag kaller hovedavtalens del 1.